iGabinet medyczny

OPROGRAMOWANIE » iGabinet medyczny

oferuje możliwość integracji systemu ze stroną WWW placówki.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna w Platformie iGabinet umożliwia dowolny sposób opisywania wizyt pacjentów i tworzenie dowolnej ilości szablonów do szybkiego opisywania wizyt i zabiegów. Dzięki wygodnemu rozwiązaniu Centrum Zarządzania Pacjentem, lekarze korzystający z Platformy iGabinet mają możliwość błyskawicznego dostępu i prześledzenia pełnej historii leczenia pacjenta. System eWUŚ pozwala korzystać z mechanizmów natychmiastowo weryfikujących ubezpieczenie pacjentów, bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Rozwiązanie zapewnia również wygodę opisywania chorób i dolegliwości pacjentów za pomocą międzynarodowej klasyfikacji ICD-10, a także śledzenie ich przebiegu w histori leczenia pacjenta.