GABeNET

OPROGRAMOWANIE » GABeNET

Podstawowe funkcje:

  • prowadzenie ewidencji pacjentów,
  • uzupełnianie dokumentacji medycznej;
  • generowanie i wypełnianie druków medycznych, w tym recept;
  • planowanie wizyt.

Zastosowane rozwiązania ułatwiają i zarazem skracają czas uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta, wypełniania druków medycznych (zaświadczenia, skierowania itp.) i wystawiania recept (w oparciu o aktualizowany wykaz leków). W wersji rozszerzonej oprogramowanie pozwala na dołączanie doopisów badań obrazów (pobieranych bezpośrednio z aparatury medycznej, skanera, plików graficznych lub sekwencji wideo). Istnieje również możliwość skanowania dokumentów i wyników badań otrzymanych od pacjenta oraz sporządzenia kopii dotychczasowej dokumentacji medycznej. Może być wykorzystywane na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub pracować w sieci na wspólnej bazie danych.Zastosowane technolgie internetowe rozszerzają funkcje oprogramowania o możliwość weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy (system eWUŚ), informowanie i przypaminanie pacjentom o zaplanowanych wizytach poprzez opcję wysyłania sms, uaktualniania wykazu leków i aktualizacji programu.