e-REJESTRACJA

e-rejestracja

Rejestracja pacjentów on-line

Rozporządzenie określa, jakie funkcjonalności powinny spełniać systemy teleinformatyczne stosowane przez gabinety. Dokument określa również, że koszty wdrożenia i obsługi systemu w 100 proc. pokrywa właściciel systemu.

Rejestracja pacjentów - co powinien zapewniać system teleinformatyczny:

- możliwość automatycznego wyszukiwania przez pacjentów wolnych terminów oraz  rejestracji on-line, wraz z wyborem terminu wizyty;

- możliwość monitorowania przez pacjenta swojego statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia;

- wyszukiwanie według określonych kryteriów (nazwy i specjalności komórki organizacyjnej świadczeniodawcy, miejsca wykonywania działalności leczniczej, kodu albo nazwy świadczenia opieki zdrowotnej, terminu świadczenia opieki zdrowotnej - nie muszą być wybierane łącznie);

- powiadamianie pacjentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zmianie terminu wizyty;

- możliwość przeglądu i wydruku przez pacjenta zaplanowanych wizyt;

- uwierzytelnienie pacjentów przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP ;

- możliwość dokonywania przez pacjentów, korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji, w tym możliwość powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się w określonym terminie, bądź rezygnacji z realizacji świadczenia opieki zdrowotnej;

- możliwość przekazywania danych, zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia, do systemu informacji w ochronie zdrowia.

Rozporządzenie określa, że za właściwe działanie, wdrożenie i monitorowanie systemu odpowiedzialni będą zarządcy placówki, bądź mianowani przez nich administratorzy. Ich zadaniem będzie także doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniając poufność, dostępność i integralność informacji.

 

Siedem zasad postępowania przy rejestracji w placówce medycznej:

  1. Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się na rejonizację jest niedopuszczalne.
  2. Pracownik rejestracji nie powinien zadawać pacjentowi szczegółowych pytań dotyczących choroby, jej przyczyn i przebiegu.
  3. Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczenie godzin zapisów do lekarza, jest niezgodne z prawem.
  4. Pacjent nie może być zmuszany do osobistego dokonania rejestracji.
  5. Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty u lekarza.
  6. Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione.
  7. Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

czytaj więcej

Rzecznik Praw Pacjenta