EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

EDM

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami jednoznacznie określa, że od 1 sierpnia 2017 r. dokumentację medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, już dziś pomyśl o wdrożeniu EDM!!!

Z analiz CSIOZ wynika, iż wprowadzanie e-dokumentacji zajmuje minimum rok. Odpowiednie działania należy zatem podjąć szybko, by nie działać pod presją czasu.

Wdrożenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną przynosi jednostce medycznej wiele korzyści związanych z poprawą jakości obsługi pacjenta, a tym samym pozytywnym wizerunkiem przedsiębiorstwa w oczach pacjentów, co z kolei może znacząco wpłynąć na wzrost dochodowości jednostki.

mw4it wdraża rozwiązania zgodne z normą PN-EN 13606 i wytycznymi CSI OZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia):

Wiemy, że Państwa placówki są już w różnym stopniu zinformatyzowane,  dokonamy inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i zaproponujemy ścieżki rozwoju. Dobierzemy odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz harmonogram rozwoju systemów IT. Nie pozostawimy Państwa samych - zapewniamy ciągłą opiekę serwisową w pakietach do wyboru.

Zwolnienia lekarskie począwszy od 1 stycznia 2016 r. mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA) uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu (podpisu elektronicznego) lub profilu zaufanego ePUAP. Od  1 stycznia 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Zaświadczenia lekarskie nadal jednak będą sporządzane w formie papierowej w przypadku, gdy ich wystawienie w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe (np. podczas wizyt domowych lub w razie braku dostępu do internetu). Wystawiający taki dokument będzie miał 3 dni robocze na jego przekazanie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

 

 

e-dokumentacja medyczna Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Elektroniczna dokumentacja Medyczna e-ZLA